آهار رایا

حضور شرکت دانش بنیان رایا فناوران آهار شرق در…

حضور شرکت دانش بنیان رایا فناوران آهار شرق در  بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

حضور شرکت دانش بنیان رایا فناوران آهار شرق در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران