آهار رایا

دسته‌بندی: مقاله ها

مقاله ها

فلوکامپیوتر چیست؟

با توجه به پیچیدگی‌های فیزیکی سیالات، محاسبه دقیق جریان سیال عبوری و پارامترهای رفتاری سیال در لوله‌ها، تنها با تجهیزات مکانیکی امکان‌پذیر نمی‌باشد و دست‌کم