آهار رایا

The presence of Danesh Banyan Raya Fanavaran Ahar Sharq in

حضور شرکت دانش بنیان رایا فناوران آهار شرق در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

The presence of Danesh Banyan Raya Fanavaran Ahar Sharq in the 26th International Oil and Gas, Refining and Petrochemical Exhibition of Iran